ANNULERING Bijeenkomst 18 maart 2020 in verband met Coronavirus

 

Annulering bijeenkomst 18 maart 2020 in verband met het Coronavirus

 

De geplande Algemene Ledenvergadering en ledenbijeenkomst van de RMA op woensdag 18 maart a.s. gaan niet door. 

 

Sinds twee weken zijn wij als bestuur hierover met elkaar in contact en overleg. Dit alles  vanwege de situatie en maatregelen rondom het Corona-virus. Uiteindelijk hebben wij gisteren definitief besloten de bijeenkomst uit te stellen naar een volgende keer. Dit is in overleg en met instemming gebeurd van de spreker van die avond.

 

Wij hebben het belang van onze bijeenkomst afgezet tegen de maatschappelijke onrust en de extra maatregelen die we zouden moeten nemen. Dit heeft de doorslag gegeven voor dit besluit.

 

Het niet doorgaan van de bijeenkomst volgende week betekent dat de ALV en de behandeling van de (financiële) jaarstukken van 2019 en de begroting van 2020 bij onze volgende reguliere bijeenkomst op 10 juni a.s. zullen plaatsvinden. Wij zullen deze alnog zo snel mogelijk aan de leden mailen. De MfN wordt geïnformeerd over het niet doorgaan i.v.m. met de aangevraagde PE-punten.

Tot slot een verzoek. Als je in de gelegenheid bent of je ziet of spreekt toevallig andere leden van onze vereniging de komende dagen, meld dan dat de komende bijeenkomst niet doorgaat. Dit om te voorkomen dat mensen die deze mail niet op tijd lezen volgende week voor een dichte deur staan.

 

Hartelijke groet; we hopen je te zien 10 juni,

namens het bestuur,

 

Hans Varkevisser

voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het artikel in het recente oktober nummer van het Tijdschrift Conflicthantering 'Get your kicks on route 96', 'Meer samenwerking tussen mediators en rechters in het belang van cliënten' zal op 18 maart 2020 de Rotterdamse regelrechter, mr. Wim Wetzels van 19.45 tot 22.00 bij de RMA een presentatie van ongeveer een uur geven gevolgd door een vragenuur.

TOELICHTING:

Binnen de rechtspraak is er de laatste tijd meer aandacht voor de mogelijkheden die artikel 96 Rv biedt. Het wetsartikel vormt de grondslag voor veel vernieuwende initiatieven binnen de rechtspraak zoals de Rotterdamse regelrechter, de Overijsselse overlegrechter en de Groningse spreekuurrechter.

Het vrijwillige karakter van artikel 96 Rv wordt wel gezien als een struikelblok voor meer grootschalige toepassing van vernieuwende werkwijzen binnen de rechtspraak, aldus oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Frits Bakker in een brief aan minister Dekker van november 2018. Hier zien wij kansen voor mediators. Die zijn bij uitstek toegerust om dit struikelblok weg te nemen in een of meer mediationgesprek(ken), en de weg vrij te maken voor partijen om – als dat nog nodig is – hun kwestie of deelvraag aan de rechter van hun keuze voor te leggen. Meer samenwerking tussen rechtspraak en mediators kan bijdragen aan verdere innovatie gericht op meer maatschappelijk effectieve rechtspraak