Bijeenkomst 1 februari | Peter Coffeng over 'De NVAB richtlijn psychische problemen en arbeidsmediation'

Beste leden,

Allereerst namens het bestuur de beste wensen voor het nieuwe jaar. Veel geluk en gezondheid. De eerste bijeenkomst van het jaar is alweer heel binnenkort. Op woensdag 1 februari a.s. is weer een deskundige spreker met een aansprekend en leerzaam onderwerp uitgenodigd. Iemand uit een heel andere beroepsgroep: een bedrijfsarts. Wat moet die met mediation zou je denken. Maar laat je verrassen welke raakvlakken er zijn als je arbeidsmediations doet. Wij nodigen je graag uit. Schrijf je snel in.
 

Peter Coffeng

spreekt 1 februari over
De NVAB richtlijn psychische problemen en arbeidsmediation

Tijdens deze avond zal bedrijfsarts Peter Coffeng de "NVAB richtlijn psychische problemen" bespreken in het kader van arbeidsmediation. De richtlijn beoogt de bedrijfsarts handvatten te geven om de werkende met psychische problemen en diens werkomgeving optimaal te ondersteunen in behoud of herstel van functioneren. Het gaat hier om werkenden die lijden aan (dreigend) controleverlies en functionerings- problemen als gevolg van stressgerelateerde klachten en lichte tot matige depressies, angst- stoornissen of overige psychiatrische stoornissen. Arbeidsmediation is een van de middelen voor de bedrijfsarts (en werkgever) om het functioneren te doen verbeteren. Peter zal in deze bijeenkomst de aanwezige mediators achtergronden schetsen en (medische) kennis delen. Hij geeft extra kennis om je mediationvaardigheden te verdiepen: wat zet je het beste in gezien de achtergrond van de klant. Peter zal zo mogelijk ook kort ingaan op ADHD bij volwassenen wat in de regel zorgt voor o.a. veel wisselingen van functie, en sneller conflicten veroorzaakt.

Peter Coffeng studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en heeft de opleiding tot bedrijfsarts aan de Amsterdamse bedrijfsartsen opleiding CORVU gehaald. Hij is mede-oprichter van onderwijskundig advies- en traningsbureau Edufit (www.edufit.nl). Peter richt zich bij Edufit vooral op trainingen en projecten binnen de specialisatie Gezondheid. Vanaf 2016 werkt hij twee dagen per week als bedrijfsarts bij Riens Arbodienst te Leusden. Daarvoor had Peter vanaf 1991 dezelfde functie bij Arbo Unie. Tussen 1995 tot 2000 was hij ook parttime opleider en adviseur voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij TNO Arbeid in Hoofddorp.
Peter vervult als bedrijfsarts verschillende rollen als individuele verzuimbegeleider, projectleider, relatiebeheerder, onderzoeker/adviseur op het gebied van Evidence Based Medicine, arbeidsomstandigheden en leefstijl en is trainer/opleider op het gebied van professioneel medisch handelen. Peter vindt het belangrijk om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en organiseert in samenwerking met de NVAB en NVVG thema avonden voor deskundigheidsbevordering voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Het bijwonen van de lezing is voor (kandidaat) leden gratis. De borrel is voor eigen rekening, aan de bar af te rekenen. En het buffet is nog altijd lager dan de kostprijs: 15 euro per persoon! Om de prijs hoef je het niet te laten, en je kan gelijk lekker netwerken. Als je gebruik maakt van het heerlijke buffet wordt dit bedrag door de RMA automatisch geïncasseerd conform de door jou afgegeven machtiging. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten in rekening gebracht, als je je 'met buffet' had opgegeven.

Voor deze bijeenkomst zijn 2 PE-punten in de categorie 1a bij de Mediatorsfederatie Nederland aangevraagd. Als je MfN registermediator bent en de aanvraag door de MfN wordt goedgekeurd, worden je punten na deelname kosteloos door de MfN verwerkt. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen of door te geven aan de MfN.

Meld je aan voor deze lezing via de Eventbrite e-mail die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst. Met of zonder buffet. Je krijgt dan via je e-mail een bevestiging van je aanmelding die je overigens niet hoeft mee te nemen naar de bijeenkomst. Ge├»nteresseerden in het lidmaatschap zijn natuurlijk van harte welkom en ontvangen een uitnodiging door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

Programma woensdag 1 februari 2017

17.30 uur: Inloop
18.30 uur: Buffet
19.30 uur: Einde buffet en inloop
19.45 uur: lezing/workshop Peter Coffeng
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Peter Coffeng (vervolg)
22.00 uur: Einde

Tot 1 februari.

Met vriendelijke groet,
bestuur Rotterdamse Mediators Associatie

P.s. noteer alle data van de bijeenkomsten en workshops in 2017. Zie hiervoor de agenda op onze website.

Heb je vragen over 'De NVAB richtlijn psychische problemen en arbeidsmediation' door Peter Coffeng? Neem contact op met de Rotterdamse Mediators Associatie