Bijeenkomst 11 november | Guusje van de Ven spreekt over Teamdynamiek en ‘gedoe’

Beste leden,

De tijd vliegt. Op woensdag 11 november 2015 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie weer de laatste ledenbijeenkomst van dit jaar. Dan vindt ook de tweede Algemene vergadering van 2015 plaats. Wij nodigen je graag uit. En natuurlijk hebben we weer een goede spreker met een interessant en leerzaam onderwerp.

Guusje van de Ven
spreekt 11 november over
Teamdynamiek en ‘gedoe’

Bijna iedereen werkt in een team en heeft te maken met teamdynamiek. En in elk team is wel eens “gedoe”:

  • een pittige discussie (en is het een dialoog over de inhoud of gaat het eigenlijk ergens anders over?)
  • steken onder water, praten over elkaar in plaats van met elkaar
  • spanning, meer bezig zijn over het werk dan met het werk
  • er met elkaar niet uit komen…

Wat speelt er precies? Hoe ga je daarmee om, als onderdeel van het team en/of als mediator? Doe je iets? En zo ja, wat doe je dan? Ben je als teamlid wel in de positie om iets te doen? En welke positie en mogelijkheden heb je als mediator, intern of extern? Deze vragen komen aan de orde in deze lezing rondom teamconflicten. We gaan hierbij uit van de systematische benadering. Je leert kijken naar het relatienetwerk in een team en naar de onderlinge interactiepatronen. Om van daaruit te kijken welke handige interventie je kunt inzetten.

Guusje van de Ven is MfN-registermediator sinds 2001 en is gespecialiseerd in arbeids- en samenwerkingsconflicten. Naast haar werk als mediator geeft Guusje voor The Lime Tree de 6-daagse basisopleiding mediation en de specialisatietraining Teamconflicten. 

Het bijwonen van de lezing is voor jou als (kandidaat) lid gratis. De borrel is voor eigen rekening, aan de bar af te rekenen. En weet je het nog? Het buffet is t/m juni 2016 lager dan de kostprijs: 15 euro per persoon! Om de prijs hoef je het niet te laten, en je kan gelijk beter netwerken. Bij de barbecue op 9 september jl. waren 39 leden aanwezig! Als je mee eet wordt dit bedrag automatisch geïncasseerd conform de door jou afgegeven machtiging. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten van het eten in rekening gebracht, als je je daarvoor had opgegeven. Je krijgt overigens een factuur toegestuurd als een bedrag van je rekening wordt afgeschreven.

Als je MfN registermediator bent worden na deelname kosteloos 2 PE-punten (categorie 1a) bij de Mediatorsfederatie Nederland voor je aangevraagd. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen of door te geven aan de MfN.

De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.

Laat even via de datumprikker die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst, weten dat je naar de lezing komt en of je mee wilt eten.

Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

 

Programma woensdag 11 november 2015

17.30 uur: Inloop en borrel

18.30 uur: Buffet

19.15 uur: Algemene vergadering

Agenda (stukken worden nagezonden)

1. welkom en mededelingen door de voorzitter

2. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering op 24 juni

3. het vaststellen van contributies en andere bijdragen boekjaar 2016

4. het vaststellen van de begroting voor boekjaar 2016

5. benoeming Madzy Maljaars als bestuurslid, en

6. Rondvraag en sluiting

19.45 uur: Guusje van de Ven

20.45 uur: Pauze

21.00 uur: Guusje (vervolg)

22.00 uur: Einde

 

Tot 11 november!

Met vriendelijke groet,

Peter

mr. M.P. Vogelsang CCP

Secretaris bestuur

Rotterdamse Mediators Associatie

secretariaat@rotterdammediation.nl

www.rotterdammediation.nl