Bijeenkomst 12 juni | Erik Feekes over Diepgang in mediation

Beste leden,
 
Op donderdagavond 12 juni 2014 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie al
weer de derde ledenbijeenkomst van dit jaar. De laatste voor de zomervakantieperiode.

Erik Feekes zal ons meenemen in Diepgang in mediation.

Voor ons mediators lijkt de angel uit een conflict halen een nuttige strategie. 
Je gaat met de partijen op zoek naar de pijnpunten, het meest eerlijke midden, de win-win situatie
en meer. Maar …. wat doen we als hun waarheden niet kloppen of het probleem achter
het probleem niets met de inhoud te maken heeft? Mag een mediator dan een uitstapje
naar het provocatieve coachen maken? Erik Feekes vertelt uit ervaringen als mediator en
groepsbemiddelaar hoe hij vaardigheden uit de eclectische psychologie toepast om
bewustzijn - bij de partijen - te kweken op de missende informatie. Tijdens de lezing zal
Erik ons laten oefenen met het “horen” van de missende basisbehoeften bij de partijen.
Tijdens een mediation wordt meestal niet veel met deze behoeften gedaan, terwijl het
uitwisselen van deze behoeften zovéél winst kan opleveren. Hetzelfde geldt voor de vijf
negatieve emoties waarmee we als mediator te maken krijgen. Ook hiermee gaan we
aan de slag.
 
Erik Feekes is in de Verenigde Staten mediator geworden vanuit de Co-Counseling.
Omdat hij altijd wilde begrijpen van waaruit mensen zich gedragen is hij de eclectische
psychologie gaan bestuderen en heeft hij allerlei vaardigheden aangeleerd die bij
mediation goed van pas komen. Vanaf 2002 bemiddelt Erik in Nederland en geeft nu 10
jaar trainingen aan bemiddelaars en mediators. Groepsbemiddelingen in de werksfeer
zijn inmiddels zijn specialiteit.
 
Het bijwonen van de bijeenkomst is zoals altijd gratis voor leden. Voor deelnemende
NMI/MfN registermediators zullen kosteloos 2 PE-punten (categorie 1a) bij de
Mediatorsfederatie Nederland worden aangevraagd.
Laat even via de datumprikker die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst, weten of je
naar de lezing komt en of je mee wilt eten. Geïnteresseerden (kandidaat leden) zijn
natuurljk van harte welkom en kunnen zich inschrijven via
Het bijwonen van de lezing is gratis, maar de borrel is uiteraard voor eigen rekening. De
kosten voor het buffet zijn 20 euro (contant af te rekenen op de avond zelf). Bij
afmelding binnen 48 uur worden de kosten van het eten per factuur in rekening
gebracht, als je je daarvoor had opgegeven.
De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.
 
Programma donderdag 12 juni 2014
17.30 uur: Inloop en borrel
18.45 uur: Buffet
19.30 uur: Welkom door de voorzitter en mededelingen
19.45 uur: Lezing door Erik Feekes over Diepgang in mediation
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Vervolg lezing
22.00 uur: Einde
Tot 12 juni!
 
Met vriendelijke groet,
Peter
 
mr. M.P. Vogelsang CCP
Secretaris bestuur
Rotterdamse Mediators Associatie
P.s. de eerstvolgende bijeenkomst na de zomervakantieperiode is op dinsdag 23
september 2014. Zie voor de complete jaaragenda de website
www.rotterdammediation.nl in de groene menubalk onder Agenda