Bijeenkomst 13 november Jan Willem van Ee over Het conflict, gekanteld, in de moderne tijd

Conflicten zijn van alle tijden en plaatsen. Maar waarom is het zo moeilijk er wat van te leren en lijkt het telkens opnieuw te gebeuren of je te overkomen? Jan Willem van Ee gaat in deze workshop samen met jou op zoek naar de wortels van het conflict en dan blijkt dat het altijd – zonder uitzondering – in jezelf zit. Waar en Hoe en Wat? Dat is waar Jan Willem het over gaat hebben: Waar het zit en wat het is, Hoe je er mee om kunt gaan en Wat het je oplevert als je dat doet. Het gaat erom dat het conflict vanuit een zo onverwachte en andere hoek bekeken wordt dat daarna het fenomeen conflict nooit meer is wat het vroeger was. Deze lezing bijwonen en begrijpen levert je ongetwijfeld een heel nieuwe visie op het begrip conflict op. Jan Willem heeft jaren gewerkt aan zijn conflicttheorie die nu geheel is voltooid: het autopoietisch conflict model. Zijn gedachtegoed brengt hij graag aan ons over. Wie zich wil voorbereiden, kan hier alvast de nodige informatie vinden.

Mr. J.W. (Jan Willem) van Ee LIC was notaris in Utrecht en heeft naast Notarieel en Nederlands Recht tevens Canoniek Recht in Leuven gestudeerd en Conflictmanagement in Maastricht. Zijn theorie over conflict komt voort uit deze laatste studie. Van 1997 tot 2011 was hij ook mediator. Meer informatie over Jan Willem vind je hier.

Voor deze bijeenkomst zijn 2 PE-punten bij het NMI aangevraagd.

Laat via de e-mail even weten of je naar de lezing komt en of je mee wilt eten. Kosten voor de lezing 10 euro en voor het diner 18 euro. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten van het diner in rekening gebracht, als je je daarvoor had opgegeven.

De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam. Een link naar het adres op Google Maps vind je hier.

 

Programma woensdag 13 november 2013 (let op de afwijkende tijden!)

 

17.15 uur: Inloop en borrel

18.15 uur: Buffet

19.00 uur: Algemene Vergadering
  Agenda ALV (stukken worden nagezonden)
  - Welkom en mededelingen door de voorzitter

  - Vaststelling verslag ALV 20 maart 2013
  - Vaststellen van contributie en andere bijdragen 2014

  - Vaststellen begroting 2014

  - Rondvraag en sluiting

19.30 uur: Jan Willem van Ee over het autopoietisch conflict model

20.30 uur: Pauze

20.45 uur: Jan Willem van Ee (vervolg)

21.45 uur: Einde

 

Tot 13 november!

 

Met vriendelijke groet,

Peter Vogelsang

mr. M.P. Vogelsang CCP
Secretaris bestuur

 

www.rotterdammediation.nl