Bijeenkomst 14 juni 2012. May-Britt Kollenhof-Bruning over Kansen en uitdagingen voor online mediation

Online mediation via internet is de jongste en thans ook de meest besproken telg in de familie van ADR-instrumenten. Trends zoals de toenemende globalisering, de groei van het internet en e-commerce, de vraag naar laagdrempelige alternatieven voor de rechtsgang, maar ook de verschuiving van traditionele naar online interactie, vormen de basis voor de verdere acceptatie en implementatie van onder andere online mediation. Het fenomeen Online Dispute Resolution (ODR) is nieuw. Kan ODR wel effectief zijn als partijen elkaar niet in de ogen kunnen kijken? Gelden de regels voor offline ADR ook voor ODR? Wat is de rol van ODR bij machtsongelijkheden? Hoe kunnen offline mediators hun vaardigheden online omzetten? Hoe kan ODR de traditionele mechanismen complementeren? Onder meer op deze vragen geeft May-Britt antwoord. Ook zal zij de ontwikkelingen op het gebied van ODR en de ervaringen van conflictpartijen met ODR uiteenzetten. Veel aandacht zal besteed worden aan praktijkervaringen en er zal een link gelegd worden met bevindingen van wetenschappelijke studies op dit gebied. Tenslotte zal de spreker samen met ons de uitdagingen en kansen die ODR biedt, behandelen.

May-Britt Kollenhof-Bruning is mediator, trainer in online mediation en medeoprichtster van JURIPAX (www.juripax.com). Zij voltooide haar mediation- en arbitrageopleiding in de VS. Daar deed zij tevens ruime ervaring op met de bemiddeling van complexe en sterk gejuridiseerde geschillen en met online mediation voor onder andere eBay. Zij is Master in Dispute Resolution (Amsterdams ADR Instituut) en geaccrediteerd mediator in de VS.

Voor de bijeenkomst worden 2 NMI PE-punten aangevraagd.