Bijeenkomst 15 november 2012 Janny Dierx en Kim Roelofs over mediation in strafzaken

Mediation in strafzaken
De strafrechtspleging is één van de laatste terreinen waarop mediation als manier van conflicthantering zijn intrede doet in Nederland. Op 15 november 2012 laten Kim Roelofs en Janny Dierx je ervaren wat het is om als slachtoffer met jouw dader in gesprek te gaan. En andersom. Kim en Janny gaan in op de verschillen tussen mediation in strafzaken en andere mediations. En hoe begeleid je dat proces als mediator?

Kim Roelofs is mediator in de pilot 'Mediation naast strafrecht' van de Rechtbank Amsterdam en bemiddelaar bij Slachtoffer in Beeld. Janny Dierx is docent Specialisatie Mediation in Strafzaken van het Centrum van Conflicthantering, co-auteur van het boek Mediation in Strafzaken (publicatie september 2012) en past in haar werk als adviseur en mediator restorative justice (herstelrecht) toe.