Bijeenkomst 15 november 2017 | 'Professionele intervisie' door Monique Bellersen

Beste leden,

Op woensdagavond 15 november a.s. organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie weer een interessante ledenbijeenkomst. Voorafgaand aan de bijssenkomst is er een Algemene Vergadering. Op de agenda van de ALV staat als belangrijkste onderwerp Aanvulling bestuur RMA. Want we hebben op dit moment helaas geen kandidaten. En we hebben drie kandidaten nodig. Als lid kunnen we van Madzy en WaiYuen niet verwachten dat ze het bestuurswerk met z'n tweeën doen. Toch?

Word daarom bestuurslid. Voor jezelf, maar ook voor de vereniging, je collega's, je netwerk. Stuur een e-mail naar secretariaat@rotterdammediation.nl of benader een van de bestuursleden.

De bijeenkomst is alweer de laatste van dit jaar. Er is een deskundige trainer met een nuttig en leerzaam onderwerp uitgenodigd. Over intervisie. Want ook jij wil daar natuurlijk nòg meer uit halen! Wij nodigen je voor deze avond graag uit. Schrijf je snel in!

Monique Bellersen

leert je op 15 november meer over

Professionele intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoons- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo zelf zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Vaak zien we dat intervisietrajecten zich beperken tot het uitwisselen van werkervaringen, het geven van adviezen en het oplossen van reeds bekende vraagstukken. Goede intervisie gaat verder. Darom deze verdiepingsbijeenkomst! We gaan op 15 november verder naar het niveau van zelfreflectie en onderzoek van de onderliggende opvattingen en gedragspatronen. Dat is niet zo makkelijk, want we zijn als professionals altijd (en graag) bereid om adviezen en tips te geven. Bij intervisie is dat niet gewenst. Maar dat gaat na deze workshop lukken. Onder andere d.m.v. de methode Helpende vragen die de trainer je gaat leren.

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Monique Bellersen. Zij is organisatieadviseur, o.a. op terrein van governance en innovatie, in haar werk gericht op het verbeteren van het functioneren van (mensen in) organisaties door het aansturen van vernieuwingen en het vinden van creatieve richtingen en oplossingen.  Monique is ruim 10 jaar actief op het terrein van intervisie, en begeleidt intervisiegroepen, geeft opleidingen, workshops en presentaties hierover. Zij is voorzitter van de werkgroep Intervisie van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs, mede-eigenaar van PraktijkIntervisie en auteur van het Praktijkboek Intervisie (Kluwer 2013), Intervision; dialogue methods in action learning (Engelstalig, 2016) en 75 Helpende Vragenspel (tweetalig 2016). Monique Bellersen is een zeer ervaren begeleider van intervisie en heeft al vele professionals opgeleid tot facilitator. In 2015 heeft zij een internationaal netwerk voor intervisie opgericht: International Network Intervision. Voor meer informatie: www.praktijkintervisie.nl.

Het bijwonen van de lezing is voor (kandidaat) leden gratis. De borrel is voor eigen rekening, aan de bar af te rekenen. Het buffet kost 15 euro. Om de prijs hoef je het niet te laten, en je kan gelijk lekker netwerken. Als je gebruik maakt van het heerlijke buffet wordt dit bedrag door de RMA automatisch geïncasseerd conform de door jou afgegeven machtiging. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten in rekening gebracht, als je je voor het buffet had opgegeven.

Als je MfN registermediator bent worden na deelname kosteloos 2 PE-punten voor je aangevraagd. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen of door te geven aan de MfN.

Meld je aan voor deze lezing, met of zonder buffet. Je krijgt dan via e-mail een bevestiging van je aanmelding die je overigens niet hoeft mee te nemen naar de bijeenkomst. Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn natuurlijk van harte welkom en ontvangen een uitnodiging door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

Programma woensdag 15 november 2017

17.30 uur: Inloop

18.30 uur: Buffet

19.30 uur: Algemene Vergadering. Agenda met bijlagen vind je hier: bit.ly/2y0Ifd9

19.45 uur: Monique Bellersen

20.45 uur: Pauze

21.00 uur: vervolg Monique Bellersen

22.00 uur: Einde

We hopen dat je komt!

Met vriendelijke groet,

het bestuur