Bijeenkomst 18 maart 2020: Rotterdamse regelrechter Wim Wetsels

Naar aanleiding van het artikel in het recente oktober nummer van het Tijdschrift Conflicthantering 'Get your kicks on route 96', 'Meer samenwerking tussen mediators en rechters in het belang van cliënten' zal op 18 maart 2020 de Rotterdamse regelrechter, mr. Wim Wetzels van 19.45 tot 22.00 bij de RMA een presentatie van ongeveer een uur geven gevolgd door een vragenuur.

TOELICHTING:

Binnen de rechtspraak is er de laatste tijd meer aandacht voor de mogelijkheden die artikel 96 Rv biedt. Het wetsartikel vormt de grondslag voor veel vernieuwende initiatieven binnen de rechtspraak zoals de Rotterdamse regelrechter, de Overijsselse overlegrechter en de Groningse spreekuurrechter.

Het vrijwillige karakter van artikel 96 Rv wordt wel gezien als een struikelblok voor meer grootschalige toepassing van vernieuwende werkwijzen binnen de rechtspraak, aldus oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Frits Bakker in een brief aan minister Dekker van november 2018. Hier zien wij kansen voor mediators. Die zijn bij uitstek toegerust om dit struikelblok weg te nemen in een of meer mediationgesprek(ken), en de weg vrij te maken voor partijen om – als dat nog nodig is – hun kwestie of deelvraag aan de rechter van hun keuze voor te leggen. Meer samenwerking tussen rechtspraak en mediators kan bijdragen aan verdere innovatie gericht op meer maatschappelijk effectieve rechtspraak