Bijeenkomst 18 sept 2019 - Transformatieve mediation door Anja Bekink

Op woensdag 18 september verzorgt Anja Bekink een workshop over het Transformatieve Model. Tijdens deze workshop maak je kennis met transformatieve mediation. Meer nog dan bij andere mediationstijlen, gaat de focus van de transformatieve mediator uit naar de transformatie van de communicatie van negatief en destructief naar positief en constructief. 

 
De workshop besteedt aandacht aan welke tools een transformatieve mediator daarvoor heeft. Je ervaart hoe de eigen kracht van partijen weer versterkt wordt waardoor er meer ruimte komt voor wederzijdse erkenning (empowerment en recognition). Uiteraard is er ruimte voor al je vragen.  
Op de website van Het transformatieve model: www.het  transformatievemodel.nl vindt je meer informatie. Anja is verbonden aan Stichting Het Transformatieve Model. Deze stichting is in Nederland de enige organisatie die officieel geaffilieerd is aan het Amerikaanse Instituut voor Conflict transformatie van Bush& Folger (“The promise of mediation) ( http://www.transformativemediation.org/).
 

Het motto van Anja: Spreken is zilver, luisteren is goud.

nl.linkedin.com/in/anjabekink/