Bijeenkomst 19 november | ALV en Ellen de Mooij over Professionele bejegening, de invloed die cliënten op de mediator uitoefenen

Beste leden,
 
Op woensdag 19 november 2014 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie
weer een ledenbijeenkomst. De vijfde en laatste in 2014. En natuurlijk hebben we weer
een goede spreker met een interessant en leerzaam onderwerp:
Ellen de Mooij spreekt dan over Professionele bejegening, de invloed die cliënten op de mediator uitoefenen.
 
Vermoedelijk houdt het je meer bezig hoe jij effectief invloed uitoefent op een cliënt, dan
wat iemand in de mediation met jou doet. Tijdens een mediationsessie kan je soms
aangenaam of onaangenaam worden verrast, met gekrulde tenen zitten, de greep kwijt
raken, de onmacht of weerstand in jezelf voelen toenemen. Of je ziet jezelf op je horloge
kijken met de gedachte: het duurt nog maar een kwartier … . Is het professioneel om
zulke gevoelens en gedachten kenbaar te maken, en de gesprekspartner(s) daarmee te
beïnvloeden om het mediationproces effectiever te laten verlopen?
Tijdens de lezing van Ellen de Mooij onderzoek je, met behulp van ‘de axenroos’ en
uitgangspunten van de bejegeningsmethode, wat gesprekspartners met jou doen, en hoe
je dit productief kunt maken in mediationgesprekken.

Ellen de Mooij is door Ferdinand Cuvelier (Relatiestudio Gent) opgeleid tot Bejegeningsconsulent en specialiseerde zich in narratief coachen en bemiddelen. Ze intervenieert bij conflicten in koppels en teams, zowel binnen organisaties als familiaal.

Ze coacht en traint professionals (organisatieadviseurs, rechters-commissarissen,
rechercheurs, mediators, organisatieadviseurs, coaches en trainers) in het versterken
van hun relationele kracht en die van de opdrachtgevers en cliënten waarmee zij werken.
Ze doet dit ruim 20 jaar vanuit haar bureau: Significa, effectief in professionele relaties.
Voor meer informatie, kijk op www.significa.nl.
Het tijdschrift Conflicthantering publiceerde in juni 2014 een interview met Ellen, waarin
zij vertelt wat het werken vanuit de bejegeningskundige en narratieve invalshoek voor
meerwaarde heeft bij mediation en wat dit van de mediator vraagt.
Omdat de avond relatief kort is voor het onderwerp, wordt van de deelnemers wat
voorbereiding gevraagd. Het huiswerk zal tijdig worden nagestuurd.
Voorafgaand aan de lezing is er een Algemene Vergadering. De agenda en -stukken
worden ook tijdig nagestuurd.
Het bijwonen van de lezing is gratis. De borrel is uiteraard voor eigen rekening, aan de
bar af te rekenen. De kosten voor het buffet zijn 20 euro, op de avond contant bij de
penningmeester te betalen. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten van het eten
in rekening gebracht, als je je daarvoor had opgegeven.
 
Voor deelnemende MfN registermediators zullen kosteloos 2 PE-punten (categorie 1a) bij
de Mediatorsfederatie Nederland worden aangevraagd.
De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.
Laat even via de datumprikker die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst, weten of je
naar de lezing komt en of je mee wilt eten. Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn
natuurlijk van harte welkom en kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar
Programma woensdag 19 november 2014
17.15 uur: Inloop en borrel
18.30 uur: Buffet
19.15 uur: Algemene Vergadering (agenda en -stukken worden nagezonden)
19.45 uur: Lezing door Ellen de Mooij
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Vervolg lezing
22.00 uur: Einde
Tot 19 november!
Met vriendelijke groet,
Peter
mr. M.P. Vogelsang CCP
Secretaris bestuur
Rotterdamse Mediators Associatie