Bijeenkomst 23 september | Fred Haak en Willem Kervers over Leren van klachten bij mediation

Beste leden,
 
Op dinsdag 23 september 2014 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie weer
een ledenbijeenkomst met een interessant en leerzaam onderwerp.
 
Onze leden Fred Haak en Willem Kervers spreken dan over Leren van klachten bij mediation.
 
Mediators die zijn ingeschreven in het MfN-Register van Mediators zijn in hun
beroepsuitoefening gebonden aan de gedragsregels voor de MfN-registermediator.
Daarnaast dienen zij te werken op basis van een schriftelijke mediationovereenkomst en
conform het MfN-Mediation Reglement. Maar ook als je niet bent geregistreerd, gedraag
je je hiernaar om professioneel als mediator te kunnen werken.
 
Zorgvuldigheid en transparantie bij de uitoefening van het mediationwerk staan voorop
en zijn de basis voor het vertrouwen in de beroepsgroep. Niettemin kan het gebeuren dat
een bij een mediation betrokken deelnemer ongenoegen heeft over het functioneren van
de mediator. Dat kan leiden tot een (formele) klacht en mogelijk zelfs een
daaropvolgende tuchtprocedure.
 
Wat te doen als u als mediator met een klacht wordt geconfronteerd, en wat kun je ervan
leren? Op deze vraag willen Fred Haak en Willem Kervers, beiden lid van de RMA, vanuit
hun ruime ervaring op het terrein van mediation en klachtbehandeling ingaan. Aan de
hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt waar het fout kan gaan en hoe de
mediator fouten kan voorkomen dan wel tijdig herstellen.
 
Aan de orde komen onder andere:
- de aard van de klachten: wat gaat er dan zoal mis?
- het tijdig signaleren van mogelijke klachten.
- het zelf kunnen oplossen van klachten.
- klachten via de SKM en de formele klachtbehandeling.
- de tuchtprocedure en de mogelijke gevolgen daarvan.
- de hulp van een collega-mediator of een adviseur inroepen?
- ruime gelegenheid om vragen te stellen en casuïstiek te bespreken.
Fred Haak is van arbeidsadvocaat werkenderwijs gegroeid naar de rol van mediator en is
ook als coach actief, met een gedegen ervaring in werksituaties in de markt en overheid.
Willem Kervers bemiddelt als mediator in een breed spectrum van conflicten, van sociale
zekerheid tot internationale contracten.
Voor deze bijeenkomst zijn 2 PE-punten (categorie 1a) bij de Mediatorsfederatie Nederland aangevraagd.
 
Laat even via de datumprikker die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst, weten of je
naar de lezing komt en of je mee wilt eten. Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn
natuurlijk van harte welkom en kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar
Het bijwonen van de avond is gratis. De borrel is uiteraard voor eigen rekening, aan de
bar af te rekenen. De kosten voor het buffet zijn 20 euro, in de pauze contant bij de
penningmeester te betalen. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten van het eten
in rekening gebracht, als je je daarvoor had opgegeven.
 
De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.
Programma dinsdag 23 september 2014
 
17.30 uur: Inloop en borrel
18.45 uur: Buffet
19.45 uur: Lezing door Fred Haak en Willem Kervers
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Vervolg lezing
22.00 uur: Einde
 
Tot 23 september!
 
Met vriendelijke groet,
Peter
 
mr. M.P. Vogelsang CCP
Secretaris bestuur
Rotterdamse Mediators Associatie