Bijeenkomst 8 juni | Geke Kiers over Het Enneagram

Beste leden,

Op woensdagavond 8 juni 2016 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie de derde ledenbijeenkomst van dit jaar. Dan vindt ook een Algemene vergadering plaats. Wij nodigen je graag uit. Zoals altijd hebben we deze avond weer een deskundige spreker met een interessant en leerzaam onderwerp.

Geke Kiers
spreekt 8 juni over
Het Enneagram

Soms kunnen partijen bij een mediation op een wel heel aparte en onverwachte manier reageren. Één ding weet je zeker wanneer je het gedrag van de ander niet kunt plaatsen: ze acteren niet zoals jij. Het klokje tikt bij hen net even anders. Om toch goed in te gaan op onnavolgbaar gedrag of reacties, kun je proberen te begrijpen waar dat gedrag vandaan komt. Wie is die ander en wat maakt dat hij/zij dit gedrag vertoont? Het Enneagram biedt je dan een mooi instrument om onderzoek te doen. Onderzoek naar de verschillende drijfveren van mensen en naar hun gedrag. Zo kun je beter leren begrijpen waarom de ander zo handelt, maar ook op welke manier hij/zij leert, samenwerkt, gemakkelijk in beweging komt etc. En juist dat maakt het werken met mensen die volstrekt niet op jou lijken en die je bovendien maar moeilijk kunt begrijpen, een stuk gemakkelijker.

Geke Kiers is Organisatieadviseur, Coach en Mediator. Deze avond vertelt zij over de 9 typen van het Enneagram. Je krijgt een inkijkje in de negen verschillende ‘karakters’ en hoe zij zich handhaven of vrijpleiten in conflicten. Voor de pauze zal Geke een inleiding houden. Na de pauze gaan we zelf met de nieuwe inzichten aan de slag. Meer over Geke Kiers vind je op www.lesprit-organisatieadvies.nl/wie-ben-ik.

Het bijwonen van de lezing is voor jou als (kandidaat) lid gratis. De borrel is voor eigen rekening, aan de bar af te rekenen. En het buffet is nog altijd lager dan de kostprijs: 15 euro per persoon! Om de prijs hoef je het niet te laten, en je kan gelijk lekker netwerken. Als je mee eet wordt dit bedrag automatisch geïncasseerd conform de door jou afgegeven machtiging. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten van het eten in rekening gebracht, als je je daarvoor had opgegeven.

Als je MfN-registermediator bent, worden na deelname kosteloos 2 PE-punten bij de Mediatorsfederatie Nederland voor je aangevraagd. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen of door te geven aan de MfN.

De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.

Laat even via de datumprikker die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst, weten dat je naar de lezing komt en of je mee wilt eten.

Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

Programma woensdag 8 juni 2016

17.30 uur: Inloop en borrel

18.30 uur: Buffet

19.15 uur: Algemene vergadering
 

     Voorlopige agenda (stukken worden nagezonden)

1.    Welkom en mededelingen door de voorzitter

2.    Vaststelling verslag ALV 11 november 2015

3.    Financieel jaarverslag 2015 / kascommissie

4.    Rondvraag en sluiting

 

19.45 uur: Geke Kiers

20.45 uur: Pauze

21.00 uur: Geke (vervolg)

22.00 uur: Einde

Tot 8 juni!

Met vriendelijke groet,
Peter Vogelsang
Secretaris bestuur

Rotterdamse Mediators Associatie
secretariaat@rotterdammediation.nl
www.rotterdammediation.nl