Bijeenkomst 9 november | Rogier Huffnagel over De kracht van zelfreflectie

Beste leden,

We hebben weer een interessante laatste bijeenkomst van het jaar in het vooruitzicht. Op woensdag 9 november a.s. is een deskundige spreker met een aansprekend en leerzaam onderwerp uitgenodigd. Ook vindt dan de tweede Algemene vergadering van 2016 plaats. Wij nodigen je graag uit. Schrijf je snel in.

Rogier Huffnagel spreekt 9 november over De kracht van zelfreflectie

Tijdens deze avond staat onze meest existentiële vraag centraal, ‘wie ben ik?’. Zijn we onze naam, ons lichaam, ons gevoel of ons verstand? Onze naam hebben we gekregen. Ons lichaam verandert en vervalt gedurende ons leven. Ons gevoel uit zich in telkens wisselende emoties, afhankelijk van wat we meemaken en welke denkbeelden we daarover ontwikkelen. En ons verstand bestaat uit voorbijgaande gedachten die we niet kunnen vasthouden. Het bestaat uit oordelen over wat we in de wereld waarnemen en met ons denken ordenen en kleuren. Al deze elementen van ons bestaan zijn aan verandering onderhevig in een wereld die ook voortdurend verandert. En toch beschouwen we onszelf in feite als object. Wie we zijn, het beeld dat we van onszelf hebben is vooral een mentaal beeld, een beeld dat door ons denken wordt bepaald en gevoed. Maar wie zijn we echt? Door dit te onderzoeken krijgen we inzichten en kunnen we ons bevrijden van beklemmende denkbeelden. Denkbeelden over onszelf maar ook over anderen, onze mediationklanten. Door reflectie kunnen we onze aandacht ‘terugbuigen’ naar binnen en ons zo verbinden met ons hart, ons gevoel en onze intuïtie. Het werkt transformerend en zelfs helend. Dit brengt ons in onze kracht als persoon en mediator, maakt ons creatief en geeft nieuwe inzichten en visies. We raken geïnspireerd en worden daarmee inspirerend, als professional, als mens.

Rogier Huffnagel studeerde westerse en oosterse filosofie en had een internationale carrière in het bedrijfsleven. Al vijftien jaar begeleidt Rogier als executive coach in zijn eigen praktijk professionals, top executives en teams, met als motto de hele mens in de professie. Zowel zijn coaching als zijn vele masterclasses en summerschools staan in het teken van zelfonderzoek en het vergroten van inzicht, excellentie en inspiratie. Zijn maatschappelijke leven wisselt hij af met retraites in India. Hij is gefascineerd door de kracht van zelfonderzoek en de onverwachte en helende inzichten die daaruit voort kunnen komen. Rogier inspireert mensen om zich te openen en zichzelf en hun talenten te ontdekken en te leven. Hij begeleidt transities en is klankbord, adviseur en vriend voor mens en organisatie (rogierhuffnagel.com).

Het bijwonen van de lezing is voor (kandidaat) leden gratis. De borrel is voor eigen rekening, aan de bar af te rekenen. En het buffet is nog altijd lager dan de kostprijs: 15 euro per persoon! Om de prijs hoef je het niet te laten, en je kan gelijk lekker netwerken. Als je gebruik maakt van het heerlijke buffet wordt dit bedrag door de RMA automatisch geïncasseerd conform de door jou afgegeven machtiging. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten in rekening gebracht, als je je 'met buffet' had opgegeven.

Als je MfN registermediator bent worden na deelname kosteloos 2 PE-punten in de categorie 2 voor je aangevraagd. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen of door te geven aan de MfN.

Meld je aan voor deze lezing via de Eventbrite e-mail die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst. Met of zonder buffet. Je krijgt dan via je e-mail een bevestiging van je aanmelding die je overigens niet hoeft mee te nemen naar de bijeenkomst. Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn natuurlijk van harte welkom en ontvangen een uitnodiging door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

Programma woensdag 9 november 2016

18.00 uur: Inloop
18.30 uur: Buffet
19.30 uur: ALV
    Agenda (stukken worden nagezonden)
    1. welkom en mededelingen door de voorzitter
    2. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering op 8 juni 2016
    3. het vaststellen van contributies en andere bijdragen boekjaar 2017
    4. het vaststellen van de begroting voor boekjaar 2017
    5. Rondvraag en sluiting
19.45 uur: lezing/workshop Rogier Huffnagel
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Rogier Huffnagel (vervolg)
22.00 uur: Einde

Tot 9 november.

Met vriendelijke groet,
Peter Vogelsang
Secretaris bestuur Rotterdamse Mediators Associatie