Bijeenkomst en ALV 24 juni | Willie Palm over Problematische persoonlijkheidsstijlen

Beste leden,

Op woensdagavond 24 juni 2015 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie de derde ledenbijeenkomst van dit jaar. Dan vindt ook een Algemene vergadering plaats. Wij nodigen je graag uit. Zoals altijd hebben we deze avond weer een deskundige spreker met een interessant en leerzaam onderwerp.

Willie Palm
spreekt 24 juni over
Problematische persoonlijkheidsstijlen

Moeilijke mensen kun je overal tegenkomen: bijvoorbeeld op je sportclub, je opleiding, buurt, familie of je werk. Soms is het voldoende om enige afstand te bewaren tot deze lastpakken. Maar als er eentje partij is bij een door jou geleide mediation, wordt het een stuk lastiger. Wat is een problematische persoonlijkheidsstijl? En wanneer kunnen we nu spreken van een persoonlijkheidsstoornis? Niet elk moeilijk gedrag is immers per definitie gelijk een persoonlijkheidsstoornis. Soms lokt een stressvolle situatie bij iemand inadequaat gedrag uit, een moeilijke of heftige reactie, iemand explodeert of trekt zich juist timide terug en blokkeert. Dan is dat gedrag vooral situationeel bepaald. Komt moeilijk gedrag frequenter voor, dan spreken we soms over een problematische persoonlijkheidsstijl. Een échte stoornis in de persoonlijkheid is vaak onveranderbaar en daarmee zelfs een contra-indicatie voor mediation. Over deze verschillende stijlen, stoornissen en gedrag gaat de presentatie van Willie op 24 juni.

Oud RMA-lid Willie Palm is organisatiecoach en psycholoog en heeft een eigen coachingpraktijk onder de naam Palm Zakelijk. Zij is docent bij The Lime Tree, geeft daar diverse PE trainingen, onder andere de training Problematische persoonlijkheidsstijlen, Transactionele Analyse en de cursus Organisatiecoaching. Ook is zij een door de VFAS erkende intervisiebegeleider en heeft zij inmiddels zes intervisiegroepen van veelal familierechtadvocaten en een groep bouwrechtadvocaten. Zij heeft voornamelijk echtscheidingsmediations gedaan, voor een deel in samenwerking met Ellen Keijzerwaard, advocaat uit Rotterdam. Willie woont en werkt in Schiedam.

Het bijwonen van de lezing is gratis. De borrel is uiteraard voor eigen rekening, aan de bar af te rekenen. De kosten voor het buffet zijn 20 euro, en worden automatisch geïncasseerd conform de door jou afgegeven machtiging. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten van het eten in rekening gebracht, als je je daarvoor had opgegeven. Je krijgt overigens een factuur toegestuurd als een bedrag van je rekening wordt afgeschreven.

Als je MfN registermediator bent worden na deelname kosteloos 2 PE-punten (categorie 1a) bij de Mediatorsfederatie Nederland voor je aangevraagd. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen of door te geven aan de MfN.

De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.

Laat even via de datumprikker die je hebt ontvangen voor deze bijeenkomst, weten dat je naar de lezing komt en of je mee wilt eten.

Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

Programma woensdag 24 juni 2015

17.30 uur: Inloop en borrel
18.30 uur: Buffet
19.15 uur: Algemene vergadering

Agenda (stukken worden nagezonden)

  1. Welkom en mededelingen door de voorzitter
  2. Vaststelling verslag ALV 19 november 2014
  3. Financieel jaarverslag 2014 / kascommissie
  4. Beschikbaarheid ledenlijsten RMA
  5. Rondvraag en sluiting

19.45 uur: Willie Palm
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Willie (vervolg)
22.00 uur: Einde

Tot 24 juni!

Met vriendelijke groet,
Peter

mr. M.P. Vogelsang CCP
Secretaris bestuur
Rotterdamse Mediators Associatie
secretariaat@rotterdammediation.nl
www.rotterdammediation.nl