Bijeenkomst en ALV 29 maart | Juridische aspecten van mediations door Aai Schaberg

Beste leden,

Op woensdagavond 29 maart 2017 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie de tweede ledenbijeenkomst van dit jaar. Dan vindt ook een Algemene vergadering plaats (de agendstuken staan hier). Zoals altijd hebben we deze avond weer een deskundige spreker met een interessant en leerzaam onderwerp. Wij nodigen je graag uit. Schrijf je snel in.


Aai Schaberg
spreekt 29 maart over
Juridische aspecten van mediations

Deze avond wordt een juridische snelkookpan voor niet-juristen. Het betreft de basics wat betreft de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. In deze workshop gaat het niet om de mogelijke juridische knelpunten van het conflict zelf, maar om de juridische aspecten van het mediationproces. Zoals de juridische positie van de mediator ten opzichte van de partijen tijdens de verschillende fasen van dat proces met het oog op mogelijke aansprakelijkheid als die fouten maakt. Hierbij komen de achtergrond en strekking van bepalingen in de mediationovereenkomst en het MfN-mediationreglement aan bod. Oftewel de do’s en dont’s van mediation vanuit juridisch perspectief. Ook de vaststellingsovereenkomst, veelal het sluitstuk van een succesvolle mediation, en de rol van de mediator bij het concipiëren daarvan komt aan bod naast een aantal elementaire beginselen van het burgerlijk recht waarvan iedere mediator zich bewust dient te zijn.
Iedere mediator heeft in zijn of haar opleiding de voor mediation nodige juridische kennis meegekregen. Toch is het voor velen goed om nog eens duiding te krijgen en die kennis op te frissen. En wie kan dat beter doen dan Aai Schaberg, die ook de rubriek 'Tuchtrechtspraak' verzorgt in het Tijdschrift Conflicthantering!

Aai Schaberg is advocaat en mediator. Hij is betrokken bij het voorkomen of oplossen van vooral zakelijke conflicten tussen aandeelhouders, al dan niet in familiebedrijven, tussen en binnen verschillende organen in een organisatie, zoals raden van toezicht, raden van commissarissen, besturen, management en zeggenschapsraden. Hij is oud-journalist en schrijft nog steeds, bijvoorbeeld – zoals hiervoor al genoemd – als redacteur van het Tijdschrift Conflicthantering. Meer over Aai Schaberg vindt u op het internet: www.aaischaberg.nl.

Het bijwonen van de lezing is voor (kandidaat) leden gratis. De borrel is voor eigen rekening, aan de bar af te rekenen. Het buffet kost 15 euro. Om de prijs hoef je het niet te laten, en je kan gelijk lekker netwerken. Als je gebruik maakt van het heerlijke buffet wordt dit bedrag door de RMA automatisch geïncasseerd conform de door jou afgegeven machtiging. Bij afmelding binnen 48 uur worden de kosten in rekening gebracht, als je je 'met buffet' had opgegeven.

Als je MfN-registermediator bent worden na deelname kosteloos 2 PE-punten in de categorie 1a voor je aangevraagd. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen of door te geven aan de MfN.

Meld je aan voor deze lezing, met of zonder buffet. Je krijgt dan via e-mail een bevestiging van je aanmelding die je overigens niet hoeft mee te nemen naar de bijeenkomst. Geïnteresseerden in het lidmaatschap zijn natuurlijk van harte welkom en ontvangen een uitnodiging door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

Programma woensdag 29 maart 2017
18.00 uur: Inloop
18.30 uur: Buffet
19.30 uur: ALV; agenda met bijlagen vind je hier: http://bit.ly/2kxiMho
19.45 uur: lezing Aai Schaberg
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Aai Schaberg (vervolg)
22.00 uur: Einde

Tot 29 maart.

Met vriendelijke groet,
de Rotterdamse Mediators Associatie