Bijeenkomst woensdag 12 september: Psychologische aspecten in een mediation: slipgevaar voor de mediator door Rembrandt Zuiderhoudt

Psychodynamiek in conflicten en mediation: in een workshop van twee uur kunnen we nauwelijks meer doen dan aan het onderwerp snuiven... Maar twee uur is lang genoeg om te wijzen op de plekken waar ernstig slipgevaar bestaat. De mediator bedrijft géén psychiatrische diagnostiek en mediation is géén psychotherapie. Wee de partijen die een mediator treffen die zich dat niet realiseert...
De mediator moet wel alert zijn op destructieve interactie- en gedragspatronen. Daarbij spelen de gevoelens die bij de mediator zelf worden opgewekt een cruciale rol. Het gaat bij het vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek van partijen ("moeilijke mensen") vooral om de binnenwereld, de gevoelens, van de mediator.
Zo gevaarlijk als het is om in handelen blind die gevoelens achterna te lopen (deze meneer irriteert me zó - dat moet wel een narcist zijn...), zo verkeerd is het de gevoelens te loochenen (ik bén niet geïrriteerd en ik bén niet boos! Ik ben neutraal, ja!?).
Aan de hand van voorbeelden en casuïstiek geeft Rembrandt Zuiderhoudt waarschuwingen en handreikingen om enkele veel voorkomende en potentieel schadelijke patronen te herkennen en ermee om te gaan.

Programma woensdag 12 september

17.30 uur: Inloop en borrel
18.45 uur: Buffet
19.30 uur: ALV met voorstel herverkiezing Janny Dierx als lid van het bestuur
19.45 uur: Rembrandt Zuiderhoudt over psychologische aspecten in een mediation
22.00 uur: Einde