Bijeenkomst 15 januari 2020: Harvard onderhandelen door Joost Maassen

Onderhandelen: hoe krijg je wat je wilt zonder de relatie met de ander op het spel te zetten? Welke onderhandelings- en gesprekstechnieken zet je daarbij in? En hoe ga je om met weerstand, belangentegenstellingen en conflicten?
 
Met de Harvard methode onderhandel je vanuit belangen, niet vanuit standpunten. Zo kun je samen komen tot de beste, meest creatieve oplossing. Harvard onderhandelen gaat over communicatie: over luisteren en over een goede relatie opbouwen met je onderhandelingspartner.
Harvard onderhandelen is in de jaren ’80 aan de universiteit van Harvard ontwikkeld. Het is wereldwijd erkend als de meest effectieve onderhandelingsmethode. De Harvard methode gaat ervan uit dat partijen elkaar nodig hebben om hun eigen doelen te bereiken. De vijf basisregels van deze onderhandelingsmethode zijn:
- Speel de bal, niet de man
- Richt je op belangen, niet op standpunten
- Zoek naar zoveel mogelijk oplossibngen in het belang van beide partijen
- Hanteer objectieve en rechtvaardige criteria
- Weet wat je alternatieven voor onderhandelen zijn
 
Als je deze regels consequent volgt bereik je resultaten die meer opleveren dan een compromis, terwijl de relatie met de andere partij goed blijft of zelfs verbetert.
U krijgt deze bijeenkomst concrete tips en vaardigheden aangereikt voor het creëren van meerwaarde in onderhandelingen en het komen tot een win-winsituatie: een zo goed mogelijk resultaat voor beide partijen.
Joost Maasen neemt ons mee in de wondere wereld van Harvard onderhandelen. Joost is een ervaren trainer en mediator in onder meer arbeidskwesties, insolventie, vennootschapsrechtelijke kwesties, samenwerkingsverbanden van professionals, handelsgeschillen, cultureel-maatschappelijke instellingen.