Workshop 16 oktober | Ellen de Mooij met In Dialoog

Beste leden,

Op vrijdag 16 oktober 2015 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie weer een workshop. De tweede en laatste van dit jaar. De workshop wordt gegeven door:

Ellen de Mooij
met
In dialoog

Mensen willen iets met elkaar. Een scheidend koppel wil de zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen op zich nemen, een Raad van Bestuur heeft grote ambities die niet van de grond komen, teamleden zeggen begrip voor elkaar te hebben maar de samenwerking komt geen stap verder. Ogenschijnlijk hebben ze iets en niets met elkaar. Ieder serieus gesprekspunt is aanleiding voor strijd, verwijt of onderlinge beschuldigingen. Ondanks de goede intenties weten ze niet tot een constructief gesprek te komen. Of er worden in de mediation beloften gedaan die gedoemd zijn te mislukken. Dit zijn de situaties waarin jij als mediator mensen kunt faciliteren zodat ze elkaar horen en begrijpen en haalbare afspraken maken om hun ambities, hoe klein ook, te realiseren.

In deze workshop maak je kennis met twee benaderingen waarmee je én de dialoog bevordert én mensen tot realistische afspraken brengt die binnen hun relationele vermogen liggen; de bejegeningskundige en de narratieve benadering. In de bejegeningskundige werk je met de Bejegeningscirkel, een instrument dat de mediator gebruikt om mensen op elkaar afgestemd en het mediationgesprek voor alle betrokkenen  behapbaar te houden. En de narratieve benadering, waarin je de waarden en idealen die achter de tegenspraak schuilgaan, tot leven roept. Dat gebeurt door een bijzondere manier van vragen die leidt tot een gemeenschappelijk toekomstverhaal. Dit maakt het mensen mogelijk om elkaar te hervinden in een gezamenlijk project.

Aan de hand van casuïstiek proef je in deze workshop van beide benaderingen en onderzoek je of en hoe je ermee wilt werken.

Ellen de Mooij van Significa die vorig jaar op 19 november tijdens een van onze avonden een lezing/workshop gaf over ‘Professionele bejegening’, begeleidt deze workshop. Zij intervenieert bij conflicten in koppels, teams en besturen. Daarnaast coacht en traint ze professionals. Ze doet dit ruim 20 jaar vanuit haar bureau Significa, effectief in professionele relaties. Voor meer informatie, kijk op www.significa.nl. Haar inspiratiebron is de Toren van Babel, het Bijbelse verhaal dat vertelt hoe mensen hun ambities verliezen als gevolg van misverstaan. Ze is opgeleid tot Bejegeningskundige in de Relatiestudio en in de Narratieve therapie bij onder andere Johan van de Putte, in Gent België. Beide benaderingen zijn oplossingsgericht, zonder in goedkoop positivisme te vervallen dat mensen ontmoedigt.

Om aan deze workshop deel te nemen vraagt Ellen je om een casus voor te bereiden en deze uiterlijk 1 oktober a.s. naar haar te e-mailen, zodat jij en zij alvast warm kunnen lopen. Deze casus is uiteraard vertrouwelijk. Ellen stuurt je een ontvangstbevestiging en mailt je wat haar is opgevallen aan de casus zodat je zoveel mogelijk uit deze workshop haalt.

Voor de workshop worden 5 PE-punten (categorie 1a) bij de Mediatorsfederatie Nederland aangevraagd. Deelname is voor leden tegen kostprijs. Bij een minimum aantal deelnemers van 10 zijn de kosten 150 euro. Voor niet-leden 200 euro. Bij meer deelnemers wordt de prijs lager.

Gezien de intensiteit van de workshop is het maximum aantal deelnemers 14.

De lunch en koffie en thee tijdens de hele workshop zijn inbegrepen. Andere consumpties zijn voor eigen rekening en dien je zelf contant af te rekenen. Je ontvangt vooraf een factuur. Als je je hebt opgegeven, kan je uiterlijk op vrijdag 9 oktober a.s. kosteloos afmelden.

De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.

Programma vrijdag 16 oktober 2015

11.30 uur: Inloop met koffie en thee

12.00 uur: Training deel 1 door Ellen de Mooij

13.15 uur: Lunch

13.45 uur: Training deel 2

15.45 uur: Pauze

16.00 uur: Training deel 3

17.30 uur: Evaluatie en afsluiting

18.00 uur: Einde

Wil je deze workshop bijwonen? Meld je dan aan via de link in de “datumprikker” e-mail die je hebt ontvangen. Niet-leden en introducés kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

De workshop gaat alleen door bij minimaal 10 deelnemers. Natuurlijk hoor je tijdig of de workshop doorgaat of niet.

Met vriendelijke groet,

Peter Vogelsang

mr. M.P. Vogelsang CCP
Secretaris bestuur

Rotterdamse Mediators Associatie

secretariaat@rotterdammediation.nl

www.rotterdammediation.nl