Workshop 17 oktober | Villa Pinedo over Conflicten van jongeren met gescheiden ouders

Beste leden,

Op vrijdag 17 oktober 2014 organiseert de Rotterdamse Mediators Associatie weer een workshop. De tweede en laatste van dit jaar. De workshop wordt gegeven door:

Villa Pinedo
over
Conflicten van jongeren met gescheiden ouders

De workshops van Villa Pinedo kenmerken zich doordat onder begeleiding van de trainer jongeren (facilitators) en deelnemende volwassenen met elkaar in gesprek gaan. De context die wordt neergezet tijdens de workshops is zoals kinderen die graag ook in hun scheidingssituatie zouden hebben. Er wordt in deze workshop ook gebruik gemaakt van een rollenspel waarbij twee aanwezige jongeren zichzelf zijn.

Voor de inhoud van de workshop heeft Villa Pinedo een aantal kernwaarden die gehanteerd worden. Openheid en vertrouwen staan hierin bovenaan. Omdat de workshops worden getekend door dialoog en uitwisseling van ervaringen, is het van belang dat zowel facilitators als deelnemers open in de workshop staan om zo het meest van elkaar te kunnen leren. Op basis van dit idee gebruikt Villa Pinedo dan ook twee regels: Rule #1: niemand is fout of wordt fout gemaakt. Rule #6: laten we onszelf eens niet zo serieus nemen!

Villa Pinedo is hét podium in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Villa Pinedo werkt zo samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Kort gezegd: Villa Pinedo is een wake-up call voor ouders in scheiding. In de visie van Villa Pinedo zijn jongeren van gescheiden ouders de nieuwe adviseurs. Zij delen hun ervaringen over de scheiding op elke mogelijke manier. Het motto is: Kinderen spreken-volwassenen luisteren.

De workshop wordt verzorgd door hoofdtrainer Phyleen Mattaar (25) en twee facilitators (jongeren dus). “De reacties na de workshops waren overweldigend en ik ben ervan overtuigd dat we hiermee zoveel mensen in scheidingssituaties kunnen helpen”, aldus Phyleen. Meer informatie over Villa Pinedo vind je op www.villapinedo.nl.

Voor deze workshop worden 5 PE-punten (categorie 1a) bij de Mediatorsfederatie Nederland aangevraagd.

De kosten voor deelname bedragen € 150,- voor leden en € 200,- voor niet-leden. De lunch en koffie en thee tijdens de hele workshop zijn inbegrepen.

Andere consumpties zijn voor eigen rekening en dien je zelf contant af te rekenen. Je ontvangt vooraf een factuur. Als je je hebt opgegeven, kan je uiterlijk op 3 oktober kosteloos afmelden.

De locatie is zoals gebruikelijk Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 te Rotterdam.

 

Programma vrijdag 17 oktober 2014

11.30 uur: Inloop met koffie en thee

12.00 uur: Training deel 1

1.    Context setting en verbinding maken.

2.    Hoge Hoed: Inzicht verkrijgen in de behoeftes van kinderen van gescheiden

         ouders. Deelnemers mogen hun meest nieuwsgierige en gedurfde vraag op een

         anonieme manier aan de jongeren stellen.

13.15 uur: Lunch

13.45 uur: Training deel 2

3.    Vervolg Hoge Hoed

4.    Opdrachten uit ‘Aan alle gescheiden ouders’

5.    Real Life Situatie: Leren luisteren aan de hand van een real life situatie in een één op één gesprek met een jongere. Wat wordt er wel, en: wat wordt er vooral niet gezegd en wat valt daarvan te leren?

15.45 uur: Pauze

16.00 uur: Training deel 3

6.    Gevoelens en Behoeftes: hoe leer je inzien wat er in een kind (en jezelf) omgaat?

7.    Hot Seat: welke vragen resoneren bij een kind, wat raakt en komt binnen?

17.30 uur: Evaluatie en afsluiting

18.00 uur: Einde

Wil je deze workshop bijwonen? Meld je dan aan via de link in de “datumprikker” e-mail die je hebt ontvangen. Niet-leden en introducés kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar secretariaat@rotterdammediation.nl.

De workshop gaat alleen door bij minimaal 10 deelnemers. Natuurlijk hoor je tijdig of de workshop doorgaat of niet.

Met vriendelijke groet,

Peter Vogelsang
mr. M.P. Vogelsang CCP
Secretaris bestuur
Rotterdamse Mediators Associatie

secretariaat@rotterdammediation.nl

www.rotterdammediation.nl

 

“De Villa houdt mij scherp: er moet iemand zijn bij ouders die vechten of ruzie maken, die opkomt voor de kinderen. Dit is een mooie positie voor de mediator.”
Robbert Hogenelst, mediator

“Villa Pinedo = echt zicht krijgen op het effect van scheiding op kinderen door ervaringsdeskundigen (jong professionals). Een enorme meerwaarde.”
Ine Bolssens, mediator

“Bijzonder interessante dag. Professioneel gegeven op een zeer kwetsbare manier, gebaseerd op ervaringen. Tips en handvatten gekregen om het kind in een echtscheidingssituatie steun en aandacht te geven.”
Wendy den Ouden-van der Knaap, mediator