Kies een mediator!

Mediation heeft zijn waarde bewezen in al van conflictgebieden. Denk hierbij aan arbeidszaken (re-integratie, ontslag, Wet Verbetering Poortwachter), bestuurszaken, geschillen tussen buren, familierechtelijke zaken (echtscheiding, omgangsregelingen), zakelijke conflicten tussen bedrijven en binnen samenwerkingsverbanden.

De terreinen waarop mediation wordt ingezet breiden zich nog altijd uit: op dit moment zijn dit met name het openbaar bestuur en het strafrecht.

Honderd specialisten
De ruim 130 leden van de RMA zijn allemaal tot mediator opgeleid en meestal in het bezit van de landelijk erkende registraties en/of certificaten. Meer informatie over de voorwaarden van certificering, gedragsregels en klachtenregeling vindt u op mfnregister.nl en www.adr-register.com. Door een programma van permanente educatie (PE) zorgen de mediators ervoor dat zij altijd goed getraind zijn en op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Onze leden kunnen als mediator optreden in diverse conflictsituaties. Om in de regio een mediator te vinden die voldoet aan uw specifieke wensen, zoekt u eerst in de rechterbalk onder specialiteit of onderwerp. Klik dan op toepassen en maak vervolgens een keuze uit de lijst.

Overig
Heeft u een specifieke vraag of wens? U kunt ons mailen op: secretariaat@rotterdammediation.nl.
Wij sturen u per omgaande een bericht terug.