RMAct

Vanwege de grote vraag vanuit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties zoals de Rotary hebben enkele leden RMAct opgericht. Op een aansprekende manier brengt deze demonstratieclub van de vereniging mediation via acts tot leven. Zo spelen ze tijdens informatiebijeenkomsten waar mediation centraal staat bepaalde situaties na. Er bestaan al acts over echtscheiding, arbeidsconflicten, ontslag, mediation met de overheid, onderwijsconflicten en bedrijfsconflicten.

Vijf fasen
RMAct biedt op speelse manier een doorkijk door het hele mediationproces:
Fase 1-de partijen vertellen vaak nog emotioneel over het probleem
Fase 2-de mediator verheldert het probleem
Fase 3-de mediator brengt de belangen van beide partijen in kaart
Fase 4-de mediator verkent mogelijke oplossingsrichtingen
Fase 5-de partijen maken afspraken; de mediation is afgerond

Meer info
Heeft u interesse in een demonstratie door RMAct ? Neem dan rechtstreeks contact op met: Balten Schalkwijk, T 06-21856275